Saltar al menú Saltar al contingut principal Saltar al peu de la pàgina
Europa 22 (PI Can Mora Nord) – 08459 – Sant Antoni de Vilamajor
Dilluns - Divendres 08:00 – 18:00

Història de Funcasta

FUNCASTA, S.L. es dedica principalment a la construcció i promoció d'edificis d'habitatges i torres tant per compte propi com per encàrrec dels seus clients. Realitzem pressupostos sense compromís.

FUNCASTA, S.L. està també especialitzada en tot tipus de reformes, rehabilitacions i ampliacions, des de petits canvis al seu habitatge o indústria, fins a treballs de major envergadura com redistribució interior d'habitatges i naus industrials, renovació de banys, cuines, façanes, cobertes planes i inclinades, etc. També disposem de recursos propis per a l'execució d'estructures unidireccionals i bidireccionals, murs de formigó armat, etc.

Per la present és un plaer posar a la seva disposició la nostra empresa de construcció, oferint tot tipus de serveis i solucions en obra civil tant per obra nova com per rehabilitació i manteniment de maçoneria per a la indústria, administracions públiques i clients particulars.

Funcasta, S.L. va iniciar la seva activitat com a empresa constructora i promotora immobiliària constituint-se com a societat mercantil de responsabilitat limitada al gener de 2004. Malgrat la joventut de l'empresa com a societat mercantil, l'experiència en el món de la promoció, construcció, rehabilitació i manteniment d'indústries i edificacions, tant residencials com no residencials, del seu fundador i actual administrador José Aquilino Funcasta se remunta a més de 30 anys quan al febrer de 1977 va crear l'empresa constructora i promotora immobiliària amb forma jurídica d'autònom amb treballadors de la qual actualment Funcasta, S.L. n'és hereva.

Aquesta sòlida experiència en el nostre camp, combinada amb l'esforç continu per adaptar-nos a l'evolució del sector de la construcció, tant en l'ús de nous materials com en la gestió i organització del treball, ens permet oferir actualment assessorament i servei professional als nostres clients. Des de la seva fundació, l'empresa ha centrat sempre els seus esforços en impulsar una cultura que prioritza la qualitat, tant en els treballs realitzats com en els serveis prestats als seus clients, fet que ens ha permès obtenir la total confiança d'aquests i el corresponent prestigi com a empresa constructora. Sabem la importància que tenen per als nostres clients els seus projectes, per això, ens esforcem per aconseguir que aquests siguin una inversió sòlida i rendible amb total garantia i màxima seriositat.

La nostra característica fonamental és que som una empresa constructora propera en tots els sentits, la filosofia primordial de la qual es basa en una estreta relació professional de tu a tu amb el client i la seva direcció facultativa amb el desig de trobar conjuntament la solució a les problemàtiques que comporta una obra de construcció per assolir la qualitat constructiva desitjada i el compliment dels terminis de lliurament pactats. Aquest caràcter peculiar en una empresa constructora ens permet conèixer nous clients a través d'antics clients satisfets amb la nostra feina, la qual cosa ens ha permès un creixement sostingut, fins i tot en èpoques de recessió del mercat.

La nostra adaptació en el sector de la construcció també ha estat a nivell social i legislatiu: Inscripció al Gremi de Contractistes del Vallès Oriental, Inscripció al Registre d'Empreses Acreditades (REA núm. 09/00/0012664), Contractació d'un Servei de Prevenció extern amb l'entitat Assessoria i Gestió de Riscos Laborals, S.L. (Grup GTN SP-050-B) i, Contractació d'una pòlissa de responsabilitat civil de 1.200.000 euros amb AXA Seguros Generales, S.A. (Pòlissa Número: 08587853).

Actualment, com a garantia que la nostra empresa assumeix totes les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral, estem tramitant la nostra inscripció al Registre 'Consta'. 'La Fundació Privada per a l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, és un registre d'empreses impulsat pel Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, gestionat per Applus+, amb el recolzament del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l'atenció diligent de tot tipus de queixes o reclamacions interposades pel client. Així, per a les empreses constructores inscrites, 'Consta' és un segell de qualitat.'

Recursos Humans

Funcasta, S.L. disposa actualment de personal propi qualificat i format, que juntament amb el parc de vehicles i maquinària, nau del magatzematge i oficines, permeten desenvolupar la seva activitat amb garanties d'èxit.

El nostre personal disposa de la formació inicial en prevenció de riscos laborals (8h), així com, formació de segon cicle per ofici com el nivell bàsic de prevenció en construcció (60h), PRL per a treballs d'obra (20h), PRL per a operadors de vehicles i maquinària (20h), PRL per al muntatge d'andamis (18h), PRL per a l'ús de plataformes elevadores, etc. Aquesta formació permet al nostre personal obtenir la Targeta Professional de la Construcció (TPC) que serà obligatòria per a tots els treballadors del sector de la construcció a partir de gener de 2012.

El nostre personal també realitza periòdicament cursos de reciclatge de la formació en matèria preventiva que imparteix el nostre servei de prevenció extern i, es troba al dia en la realització de les corresponents revisions mèdiques anuals adaptades al seu lloc de treball específic per obtenir el corresponent certificat d'aptitud mèdica necessari per a tots els treballadors del sector de la construcció.

Serveis

Funcasta, S.L. ofereix els seus serveis de construcció immobiliària principalment a la província de Barcelona i Girona, tant per a obra nova com per a reformes i manteniment. Oferim als nostres clients solucions òptimes per a cada necessitat concreta per particular o petita que sigui, buscant sempre el millor equilibri entre qualitat i costos per a un òptim desenvolupament i finalització de l'obra.

Tenim una àmplia i contrastada experiència en la construcció per a la indústria, administracions públiques i clients particulars. Pel que fa a la indústria, des de principis de 2010, realitzem treballs per a l'empresa de muntatges industrials Instvallès, S.L. a Procter & Gamble Mataró, S.L. (Mataró), Sandoz Industrial Products, S.A. (Les Franqueses del Vallès) i Cobega, S.A. (Montornès del Vallès – Martorelles).

Ens distingim per oferir serveis amb un alt nivell de qualitat en l'entrega dels treballs i un ferm compliment dels terminis dels projectes que iniciem amb els nostres clients posant a la seva disposició tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització dels treballs que els són encarregats.

1

 

Tipus d'obres (Nova, reforma i manteniment sigui gran o petita)

 • Indústria química
 • Indústria generalista
 • Indústria alimentària
 • Indústria farmacèutica
 • Naus industrials
 • Edificis públics
 • Edificis d'oficines
 • Edificis de vivendes

2

 

Elements constructius que executem

 • Demolició d'elements d'obra civil (parets, murs, soleres, etc.)
 • Moviments de terra (buidats i excavacions de sòls, fonaments, etc.)
 • Fonaments (encofrats de pilotes i micro-pilotes, fonaments, lloses, etc.)
 • Murs de contenció (de formigó armat, de blocs prefabricats, etc.)
 • Estructures de formigó (bigues, pilars, lloses, fonamentacions, cubetes, etc.)
 • Estructures metàl·liques (pilars, bigues de càrrega, fustes de xapa col·laborant, etc.)
 • Estructures i tancaments ceràmics (parets, pilars, llindes i tabics de tancament exterior i/o d'interior, etc.)
 • Tancaments amb plaques de cartó-llautó sobre estructura metàl·lica (tabics, revestiments i sostres falsos definitius o provisionals per a l'execució d'obres, etc.)
 • Paviments i soleres de formigó armat amb diferents acabats superficials
 • Desguassos i drenatges amb canonades de PVC, polipropilè i polietilè, etc.
 • Desembussaments petits en baixants i col·lectors amb hidro-netejadora d'alta pressió
 • Cobertes inclinades de teula i cobertes planes (transitables i no transitables)
 • Impermeabilització i aïllament de cobertes, parets, murs, etc.
 • Paleta en general (estucats, guixats, sòls, alicatats i revestiments interiors i exteriors, etc.)
 • Ajuts a diferents industrials (obertura i posterior tancament de regates en parets ceràmiques, obertura de passa-tubs en elements de formigó armat amb perforadora equipada amb corona circular de diversos diàmetres, col·locació de suports metàl·lics, etc.)

Vols contractar algun dels nostres serveis?

Funcasta utilitza “COOKIES” per a poder oferir-te correctament totes les funcionalitats de aquesta pàgina web; elaborar estadístiques que permetin analitzar l'ús i funcionament del servei i per al compliment de les nostres obligacions legals. Pot acceptar que utilitzem totes les cookies prement el botó “Totes”, pot acceptar que utilitzem només les cookies essencials prement el botó “Essencials” o pot rebutjar-les prement a “Rebutjar”. Rebutjar-les no implica l'ús de les cookies imprescindibles per al funcionament de la web. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies a peu de pàgina.